ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ

текстовой 2016-2017.doc


монит.б-ча маалымат.doc


К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин 2014-2015-окуу жылы боюнча маалымат, мониторинг 

 

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү

мектебинде 2014-2015-окуу жылынын IV чейрегинде 450/220 окуучу билим алып, анын ичинен

 отличник -23/18

ударник -96/71

өздөштүрүү проценти 29%ды түздү.

 

Өздөштүрүү мониторинги

 

1-чейрек

2-чейрек

3-чейрек

4-чейрек

Жылдык

25,8%

27,6%

27,6%

29%

27,5%

                                                   Мектеп директору:                  Абдрашитова А.

                                                   Окуу бөлүм башчысы:                Жунусов Б.
Comments