АДМИНИСТРАЦИЯ

Акымбаев Нурбек Токбаевич

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин окуу болүм башчысы
Жунусов Болотбек Асанович
К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин мүдүрү 


Анапияева Айзада Тагайболотовна
К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин  тарбия жана уюштуруу иштери боюнча мүдүрдүн орун басары
Байбосунова Көйкөл Керимбековна
К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин соцпедагогу

Comments