МЕТОД.БИРИКМЕЛЕР

2020-2021-окуу жылындагы усулдук бирикмелердин тизмеси:
"Сабат" усулдук бирикмеси:                                                    
Башчысы: Токтомамбетова А.
Мүчөлөрү:
Кабашева А.
Джумабекова Г.
Дуйшеева М.
Орузбекова Г.
Байбосунова К.
Аламанова Г.
Бактыбек кызы К.
Джамакеева А.
Тимур кызы Р.
Абдраева Ж.


"Интеграл" усулдук бирикмеси:
Башчысы: Абдыраимова М.
Мүчөлөрү:
Абирова А.
Бейшембиева К.
Жунусов Б.
Акымбаев Н.
Байбосунова К.
Ашырова Э.
Дюшембиева Р.
Мамбетова К.
 
"Биосфера"  усулдук бирикмеси:
Башчысы:Муканбетова Д.
Мүчөлөрү:
Мамбетов Т.
Асанбаева А.
Тентиева Н.
Ногойбаев Т.
Анапияева А.
Аскарбекова В.
Белек у.А.
Алагозов Э.
Болот у. К.

"Башат" усулдук бирикмеси:
Башчысы: Тентиева Н.
Мүчөлөрү:
Абрахманова Р.
Бакаева Г.
Касымакунова К.
Токтомамбетова Б.
Мусуралиева Г.
Баякунова Н.
Садыкова Н.
Мамырова Б.
Comments