МЕТОД КЕҢЕШМЕ

                   

Усулдук Кенештин планы.docx

                                    

                                                                                  

2015-2016-окуу жылына карата Усулдук Кенештин планы .

 

Мазмуну

Мөөнөтү

Жооптуу

Натыйжасы

1

 

 

2

 

3

2015-2016-окуу жылына карата усулдук кенештин иштин планын талдоо жана бекитүү

Усулдук Кенештин курамын бекитүү, жылдык иш планын түзүү

а) Усулдук Кенештин чогулушун өткөрүү

б) «Мыкты окуучу-2016» конкурсунун жобосун иштеп чыгуу

Сентябрь

 

 

Сентябрь

 

Сентябрь

 

Мектеп администрациясы, Усулдук бирикме жетекчилери

Усулдук бирикменин  пландары бекитилет.

Усулдук Кенештин курамы бекип, жылдык иш план бекитилет.

4

Окуучулар менен “Манас таануу” б-ча инттелектуалдык марафонду өткөрүү

Октябрь

       Токтомамбетова Г                   

        Орузбекова Г

 Манатаануу боюнча команда тузулот

5

 Предметтер боюнча олимпиаданы даярдоо, откоруу. ЖРТ га даярдоочу мугалимдерди аныктоо 

Октябрь

       Усулдук Кенеш

Усулдук жыйынтык чыгарылат Улуттук куррикулумдун билим сапатына тийгизген таасири

6

      УКтин  кеңешмелерин откорүү

      Педагогикалык  устакана тузу.

 

Жыл ичинде

Мектеп администрациясы   Усулдук кенеш

Мугалимдердин жаны инновациялык технологияларды пайдалануу чойросу кенейет.

7

а) Жаш мугалимдерге усулдук жардам, семинар, тренингдерди өтүү.

б) Насаатчы мугалимдердин ишин көзөмөлдөө.

Ноябрь

декабрь

Декабрь

     Жунусов Б.

 

8

Математика, физика, ОИВТ декадасы.        Мастер –класс:  Абирова А, Абдраимова М, Дуйшомбиева Р,  ачык-сабактар: Шейшалиева К, Аширова Э

Декабрь

1-жумасы

    Абирова А

Предметтер боюнча ачык сабактар отулуп, окуучулардын кызыгуусу артат.

9

2-4-класстарда окуучулардын негизги сабактардын билим сапаты , окуу техникасы жана окуп тушунуусу

Январь

       Тентиева Н.Я

Окуп  тушунуу ж-а окуу техникасына  анализ, мониторинг жургузулот

10

Шыктуу окуучулардын менен иш алып барууну уюштуруу

 

Сентябрь-май

     Жунусов.Б, Сагынова Г

Таланттуу балдар аныкталып, кароо-сынак откорулот.

11

  Предметтик жана сабактан тышкаркы  ийримдердин ишин  козомолдоо, жардам корсотуу

 

Январь

     Жунусов Б.   Сагынова Г

Таланттуу окуучуларсапаттуу кондум ж-а билгичтикке машыгат

12

5-6 класстарда окуу техникасы жана түшүнүүсү

Январь

 

 

    Токтомамбетова г

Окуу техникасы жана окуп тушүнүүсу аныкталат

13

  Педагогикалык устаканын ишине  анализ

Февраль

 

Мугалимдердин тажрыйбасы   аныкталат.

14

Тарых, география, жарантаануу,адеп декадасы.  Мастер-класс жана ачык-сабак; Мамбетов.Т, Сагынова Г, Акымбаев Н    Омуралиева Р

Февраль

     Мамбетов.Т

Инновациялык ыкма м-н тажырыйба алмашуу журот

15

Жаш мугалимдерге усулдук жардам.

 

Дайыма

     Мамбетов Т,насаатчылар,

Жаш мугалимдер усулдук жардам алат.

16

Окуу кабинеттердин дидактикалык жабдуусун козомолдөө.

Февраль

     Абдрашитова А

Окуу кабинеттердин дидактикалык жабдуусу жарманкеси откорулот.

17

Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо

Февраль

       Сагынова Г,  Мурззканова С

Онорпоз окуучулар  аныкталат; алардын  онору коррекцияланат

18

Орус тил, англис тил декадасы     Мастер-класс корсотуу; Кабашова А, Какулиева Г, жана ачык сабактар

Март

  Кабашова А А

Алдынкы метод талданат, окууч-дын  сапаттуу билимге умтуулуусу кучойт

19

Бутуруу класстарында кыргыз тил, орус тил, математика сабактары боюнча экзамендик иштердин абалы.

 

      Жунусов Б.А.

Окуучулардын мамлекеттик экзаменге даярдык абалы аныкталат.

20

Химия, биология, технология декадасы. Мастер-класс корсотот; Бейшембиева К, Мукамбетова Д, Жунусова Г

Март

      Омуралиева Р. И

Усулдук тажырыйба алынат.

21

Гуманитардык ,табыгий жана эстетикалык багыттагы предметтер боюнча 3 илимий конференция откоруу.

Деабрь-май

Усулдук бирикме жетекчилери

Конференцияда окуучулардын илимий тушунугу жогорулайт.

22

Башталгыч класстар декадасы             Мастер-класс корсотуу;  Абдрахманова Р,Бакаева.Г, Токтомамбетова Б, Баякунова Н, Тентиева Н; жана  ачык-сабактар

Апрель

       Тентиева Н.Я

Пед-к ыкмалар б-ча тажырыйба алмашуу журот  окуучу-лардын кызыгуусу артат.

23

«Жыл мугалими-2016»сынагын откоруу

Апрель

   Какулиева Г

Жылдын мыкты мугалим аныкталат.

24

Дидактикалык жабдуулардын коргозмосу.

Апрель-май

          Жунусов Б.

Кабинеттердин дидактикалык жабдуусунун абалы аныкталат.

25

Мугалимдердин усулдук жыйнактарын презентациясы

Апрель

Окуу болум башчысы Жунусов Б.

Усулдук брошюралар таркатылып, алдынкы тажырыйбалар жайылтылат

26

Мектептин усулдук  проблемасы боюнча ишти анализ кылуу, жаны окуу жылына карата милдеттерди ишке ашыруу программасын иштеп чыгуу

Апрель

Усулдук кенештин курамы, педжамаат.

Усулдук кенештин жылдык ишинин жыйынтыгы аныкталат, жаны окуу жылынын   милдеттери аныкталат.

 

                                               

                                        Усулдук кенештин жетекчиси:                                    Мамбетов Т.К.

                                                                                                                                                                                                                                                                          катчысы:                          Өмүралиева Р.И.

 

 

                                                   

                          Калыгул  Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби

                

                                                                Усулдук  Кеңештин  2015-2016 – окуу жылынын

                                                                    1-чейрегине карата жүргүзүлгон иштеринин  б а я н д а м а с ы

                                                                             2 0 1 5

                                                                                                             

 

                 Жаңы окуу жылына карата иш-планды иштеп чыгуу үчүн мурдагы курамдын мүчолорү менен

                  Жарантаануу мугалими Т.Мамбетовго тапшырма берилди. 11-сентябрда откон педагогикалык

                  Кеңешмеде  усулдук кеңешменин курамы озгортүлүп, анын курамына 9 мугалим кирди.  

                  Кеңешменин торайымы-Абдрашитова Ардак, мектеп директору, билим берүүнүн отличниги      

                  жетекчиси-Мамбетов Талайбек Керимбекович,соцпедагог, жарантаануу мугалими, билим

                  берүүнүн мыктысы; катчысы- Омүралиева Рыскүл Исамүдүновна, “Биосфера” усулдук

                  бирикмесинин жетекчиси; мүчолорү: Жунусов Болотбек Асанович, окуу болүмүнүн башчысы;

                 Токтомамбетова Гүлипа Сабырдиновна, насаатчы, кыргыз тили жана адабияты мугалими,

                 билим берүүнүн мыктысы,  Абдрахманова Рахат Арыкбаевна,насаатчы, башталгыч класс

                 мугалими; Кабашова Айна Абыкеевна, “Сабат” усулдук бирикмесинин жетекчиси, англис тили

                 мугалими, билим берүүнүн мыктысы;  Абирова Алтынкүл Алсеитовна, математика мугалими,

                 билим берүүнүн отличниги; Абдыраимова Мира, “Интеграл” усулдук бирикмесинин

                 жетекчиси,математика мугалими  шайланып бекитилди. Усулдук Кеңешменин жылдык планы

                 талкууланып, озгортүүлор менен бекитилди.  Жаңылык иретинде Педагогикалык Устакана

                 түзүү планга киргизилди. “Мыкты мугалим”, “Мыкты окуучу” сынактарынын жобосун иштеп

                 чыгуу  боюнча кенеш мүчолорүно тапшырма берилип, кийинки кезектеги отурумда бекитилмей

                 болду. Ар бир мүчого милдеттер болүштүрүлүп берилди.                 

                                          2015-2016-окуу жылына карата Усулдук Кенештин курамы:

             Мугалимдин аты жөнү

         милдети, кызматы

Пед стаж

1

Абдрашитова Ардак

     УК торайымы, директор, билим беруунун отличниги

36

2

 Мамбетов  Талайбек   Керимбекович

      УК жетекчиси, соцпед. жарантаануу мугалими, билим беруунун мыктысы

19

3

Жунусов  Болотбек  Асанович

      УК мучосу, окуу   болумунун башчысы, математика мугалими

21

4

Токтомамбетова Гулипа Сабыровна

УК мучосу, кыргыз тили мугалими, билим беруунун отличниги, насаатчы

36

5

Абдрахманова Рахат  Арыкбаевна

 УК мучосу,башталгыч класс мугалими, насаатчы

28

6

Кабашова Айна  Абыкеевна

УК мучосу «Сабат» УБ жетекчиси, Англис тили мугалими, билим беруунун мыктысы

27

7

Абирова Алтынкүл Алсеитовна

УК мучосу, математика мугалими, билим беруунун отличниги

25

8

Абдыраимова Мира Кадыровна

УК мучосу, «Интеграл»УБ жетекчиси, математика мугалими

15

9

Өмүралиева Рыскүл  Исамудуновна

УК катчысы, «Биосфера» УБ жетекчиси, география мугалими

6

                                   

                                                                                  

2015-2016-окуу жылына карата Усулдук Кенештин планы .

 

Мазмуну

Мөөнөтү

Жооптуу

Натыйжасы

1

 

 

2

 

3

2015-2016-окуу жылына карата усулдук кенештин иштин планын талдоо жана бекитүү

Усулдук Кенештин курамын бекитүү, жылдык иш планын түзүү

а) Усулдук Кенештин чогулушун өткөрүү

б) «Мыкты окуучу-2016» конкурсунун жобосун иштеп чыгуу

Сентябрь

 

 

Сентябрь

 

Сентябрь

 

Мектеп администрациясы, Усулдук бирикме жетекчилери

Усулдук бирикменин  пландары бекитилет.

Усулдук Кенештин курамы бекип, жылдык иш план бекитилет.

4

Окуучулар менен “Манас таануу” б-ча инттелектуалдык марафонду өткөрүү

Октябрь

       Токтомамбетова Г                   

        Орузбекова Г

 Манатаануу боюнча команда тузулот

5

 Предметтер боюнча олимпиаданы даярдоо, откоруу. ЖРТ га даярдоочу мугалимдерди аныктоо 

Октябрь

       Усулдук Кенеш

Усулдук жыйынтык чыгарылат Улуттук куррикулумдун билим сапатына тийгизген таасири

6

      УКтин  кеңешмелерин откорүү

      Педагогикалык  устакана тузу.

 

Жыл ичинде

Мектеп администрациясы   Усулдук кенеш

Мугалимдердин жаны инновациялык технологияларды пайдалануу чойросу кенейет.

7

а) Жаш мугалимдерге усулдук жардам, семинар, тренингдерди өтүү.

б) Насаатчы мугалимдердин ишин көзөмөлдөө.

Ноябрь

декабрь

Декабрь

     Жунусов Б.

 

8

Математика, физика, ОИВТ декадасы.        Мастер –класс:  Абирова А, Абдраимова М, Дуйшомбиева Р,  ачык-сабактар: Шейшалиева К, Аширова Э

Декабрь

1-жумасы

    Абирова А

Предметтер боюнча ачык сабактар отулуп, окуучулардын кызыгуусу артат.

9

2-4-класстарда окуучулардын негизги сабактардын билим сапаты , окуу техникасы жана окуп тушунуусу

Январь

       Тентиева Н.Я

Окуп  тушунуу ж-а окуу техникасына  анализ, мониторинг жургузулот

10

Шыктуу окуучулардын менен иш алып барууну уюштуруу

 

Сентябрь-май

     Жунусов.Б, Сагынова Г

Таланттуу балдар аныкталып, кароо-сынак откорулот.

11

  Предметтик жана сабактан тышкаркы  ийримдердин ишин  козомолдоо, жардам корсотуу

 

Январь

     Жунусов Б.   Сагынова Г

Таланттуу окуучуларсапаттуу кондум ж-а билгичтикке машыгат

12

5-6 класстарда окуу техникасы жана түшүнүүсү

Январь

 

 

    Токтомамбетова г

Окуу техникасы жана окуп тушүнүүсу аныкталат

13

  Педагогикалык устаканын ишине  анализ

Февраль

 

Мугалимдердин тажрыйбасы аныкталат.

14

Тарых, география, жарантаануу,адеп декадасы.  Мастер-класс жана ачык-сабак; Мамбетов.Т, Сагынова Г, Акымбаев Н    Омуралиева Р

Февраль

     Мамбетов.Т

Инновациялык ыкма м-н тажырыйба алмашуу журот

15

Жаш мугалимдерге усулдук жардам.

 

Дайыма

     Мамбетов Т,насаатчылар,

Жаш мугалимдер усулдук жардам алат.

16

Окуу кабинеттердин дидактикалык жабдуусун козомолдөө.

Февраль

     Абдрашитова А

Окуу кабинеттердин дидактикалык жабдуусу жарманкеси откорулот.

17

Окуучулардын арасында акын, жазуучулар, манас, дастанчылар, жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо

Февраль

       Сагынова Г,  Мурззканова С

Онорпоз окуучулар  аныкталат; алардын  онору коррекцияланат

18

Орус тил, англис тил декадасы     Мастер-класс корсотуу; Кабашова А, Какулиева Г, жана ачык сабактар

Март

  Кабашова А А

Алдынкы метод талданат, окууч-дын  сапаттуу билимге умтуулуусу кучойт

19

Бутуруу класстарында кыргыз тил, орус тил, математика сабактары боюнча экзамендик иштердин абалы.

 

      Жунусов Б.А.

Окуучулардын мамлекеттик экзаменге даярдык абалы аныкталат.

20

Химия, биология, технология декадасы. Мастер-класс корсотот; Бейшембиева К, Мукамбетова Д, Жунусова Г

Март

      Омуралиева Р. И

Усулдук тажырыйба алынат.

21

Гуманитардык ,табыгий жана эстетикалык багыттагы предметтер боюнча 3 илимий конференция откоруу.

Деабрь-май

Усулдук бирикме жетекчилери

Конференцияда окуучулардын илимий тушунугу жогорулайт.

22

Башталгыч класстар декадасы             Мастер-класс корсотуу;  Абдрахманова Р,Бакаева.Г, Токтомамбетова Б, Баякунова Н, Тентиева Н; жана  ачык-сабактар

Апрель

       Тентиева Н.Я

Пед-к ыкмалар б-ча тажырыйба алмашуу журот  окуучу-лардын кызыгуусу артат.

23

«Жыл мугалими-2016»сынагын откоруу

Апрель

   Какулиева Г

Жылдын мыкты мугалим аныкталат.

24

Дидактикалык жабдуулардын коргозмосу.

Апрель-май

          Жунусов Б.

Кабинеттердин дидактикалык жабдуусунун абалы аныкталат.

25

Мугалимдердин усулдук жыйнактарын презентациясы

Апрель

Окуу болум башчысы Жунусов Б.

Усулдук брошюралар таркатылып, алдынкы тажырыйбалар жайылтылат

26

Мектептин усулдук  проблемасы боюнча ишти анализ кылуу, жаны окуу жылына карата милдеттерди ишке ашыруу программасын иштеп чыгуу

Апрель

Усулдук кенештин курамы, педжамаат.

Усулдук кенештин жылдык ишинин жыйынтыгы аныкталат, жаны окуу жылынын   милдеттери аныкталат.

 

                                               

                                        Усулдук кенештин жетекчиси:                                    Мамбетов Т.К.

                                                                                                                                                                                                                                                                          катчысы:                          Өмүралиева Р.И.

 

 

                                                   

                          Калыгул  Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби

                

                                                                Усулдук  Кеңештин  2015-2016 – окуу жылынын

                                                                    1-чейрегине карата жүргүзүлгон иштеринин  б а я н д а м а с ы

                                                                             2 0 1 5

                                                                                                             

 

                 Жаңы окуу жылына карата иш-планды иштеп чыгуу үчүн мурдагы курамдын мүчолорү менен

                  Жарантаануу мугалими Т.Мамбетовго тапшырма берилди. 11-сентябрда откон педагогикалык

                  Кеңешмеде  усулдук кеңешменин курамы озгортүлүп, анын курамына 9 мугалим кирди.  

                  Кеңешменин торайымы-Абдрашитова Ардак, мектеп директору, билим берүүнүн отличниги      

                  жетекчиси-Мамбетов Талайбек Керимбекович,соцпедагог, жарантаануу мугалими, билим

                  берүүнүн мыктысы; катчысы- Омүралиева Рыскүл Исамүдүновна, “Биосфера” усулдук

                  бирикмесинин жетекчиси; мүчолорү: Жунусов Болотбек Асанович, окуу болүмүнүн башчысы;

                 Токтомамбетова Гүлипа Сабырдиновна, насаатчы, кыргыз тили жана адабияты мугалими,

                 билим берүүнүн мыктысы,  Абдрахманова Рахат Арыкбаевна,насаатчы, башталгыч класс

                 мугалими; Кабашова Айна Абыкеевна, “Сабат” усулдук бирикмесинин жетекчиси, англис тили

                 мугалими, билим берүүнүн мыктысы;  Абирова Алтынкүл Алсеитовна, математика мугалими,

                 билим берүүнүн отличниги; Абдыраимова Мира, “Интеграл” усулдук бирикмесинин

                 жетекчиси,математика мугалими  шайланып бекитилди. Усулдук Кеңешменин жылдык планы

                 талкууланып, озгортүүлор менен бекитилди.  Жаңылык иретинде Педагогикалык Устакана

                 түзүү планга киргизилди. “Мыкты мугалим”, “Мыкты окуучу” сынактарынын жобосун иштеп

                 чыгуу  боюнча кенеш мүчолорүно тапшырма берилип, кийинки кезектеги отурумда бекитилмей

                 болду. Ар бир мүчого милдеттер болүштүрүлүп берилди. 

Comments