НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР


2015-2016-окуу жылында К.Эшенкулов атындагы орто мектебинин жаш кадрларына төмөндөгүдөй насаатчы мугалимдер бекитилген:


Насаатчы мугалимдердин

 аты жөнү

Жаш мугалимдердин

 аты-жөнү

 

 

Абдрахманова Рахат

Башталгыч класстын мугалими

 

 

Мусуралиева Гулбарчын

Башталгыч класстын мугалими

Бакаева Гулмира

Башталгыч класстын мугалими

 

 

Мамырова Бермет

Башталгыч класстын мугалими

 

Касымакунова Кулумкан

Башталгыч класстын мугалими

 

 

Тентекова Наргиза

Башталгыч класстын мугалими

 

 

Абдрашитова Ардак

 

 

 

 

Асанбаева Акжолтой

 


2016-2017-окуу жылында К.Эшенкулов атындагы орто мектебинин жаш кадрларына төмөндөгүдөй насаатчы мугалимдер бекитилген:

Насаатчылар планы.docComments