ҮЙДӨ ОКУТУУ

2017-2018-окуу жылында К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинде  инклюзивдик окутуу боюнча окуучулардын тизмеси:

1.Уланов Кудайберген  

Comments