ЖАЛПЫ НЕГИЗГИ БИЛИМ БЕРҮҮ (5-9 класстар)

Кыргыз тили 5-кл.docx

Химия.doc


9кл алгебра.docx

9-класс календ.план.docx

7кл алгебра.docx

8 кл алгебра.docxКеремет план.docx

календ.план тарых 5-9кл.docx

Кыргыз тили 9-кл.docx

План информатика 7кл.docx

Comments