АТА-ЭНЕЛЕР КОМИТЕТИ

2017-2018-окуу жылында Ата-Энелер комитетинин торайымы:
Эсенгулова Назира Дуйшонкуловна.
"Ынтымак" кам коруу кенешинин торайымы:
Тентекова Наргиза Жакыпбековна
"Ынтымак" кам коруу кенешинин эсепчиси:
Муканбетова Мээрим  Орозбековна
"Ынтымак" кам коруу кенешинин мучолору:
Шамбетова Айнура
Үкүбаева Айжан

2016-2017-окуу жылында Ата-Энелер комитетинин торайымы: 
Эсенгулова Назира Дуйшонкуловна.
"Ынтымак" кам коруу кенешинин торайымы:
Бакирдинова Нурзада Женишбековна
"Ынтымак" кам коруу кенешинин эсепчиси:
Убайыс кызы Бактыгуль.
"Ынтымак" кам коруу кенешинин мучолору:
Кадыкеева Гульнар
Молдогазиева Назгуль
    2015-2016-окуу жылында Ата-Энелер комитетинин торайымы: 
Эсенгулова Назира Дуйшонкуловна.
"Ынтымак" кам коруу кенешинин торайымы:
Сакыева Азимкул Качкынбаевна.
"Ынтымак" кам коруу кенешинин эсепчиси:
Убайыс кызы Бактыгуль.
"Ынтымак" кам коруу кенешинин мучосу:
Шайымбетова Кайыркуль Султанбаевна.
    
20 октября 2015 г.


Comments