СЕМИНАРЛАР

    14.01.2016-жылы "Зомбулуксуз үйбүлө  жана  мектеп" деген темада семинар өтүлдү. Семинарга мектептин жана бала бакчанын педагогикалык жамааты, тарбиячылар жана ата-энелер болуп 45 киши катышты.
   Семинарда үйбүлөдөгү зомбулук тууралуу 5 видеоролик көрсөтүлүп, талкууланды.
   Балдардын укуктары жөнүндө конвенция, ар кандай курактагы өнүгүүнүн психологиялык өзгөчөлүктору, балдарды коргоо механизмдери, наристе жана өспүрүм курактагы кризис жөнүндө маалыматтар берилди. 
   Материалдар ар бир катышуучуга таркатылды. 

Comments