НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби

Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,

Ысык-Көл району, Тору-Айгыр айылы,

Кентибаев көчөсү №7 . 722121

тел: +996 3943 59151, 59120


website: toruaigyr.emektep.info

Жунусов Б.

Директор

bolotzunusov84@gmail.com

Дюшембиева Р.

окуу бөлүм башчысы

ryskuldusembieva@gmail.com

Анапияева А.

тарбия иштери боюнча уюштуруучу

anapiaevaajzada8@gmail.com

Талканбаева А .

катчы

aidatalkanbaeva89@gmail.com

Мектеп миссиясы:

“К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби- жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо”