НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби

Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,

Ысык-Көл району, Тору-Айгыр айылы,

Кентибаев көчөсү №7 . 722121

тел: +996 3943 59151, 59120


website: toruaigyr.emektep.info

Мамбетов Т.К.

Директор

mambetovtalaibek@gmail.com

Жунусов Б.

окуу бөлүм башчысы

bolotzunusov84@gmail.com

Досунбаева Б.Н.

тарбия иштери боюнча уюштуруучу

dosunbaevaburulsun@gmail.com

Кудашова А.

катчы


Мектеп миссиясы:

“К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби- жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо”