АТА-ЭНЕЛЕР КОМИТЕТИ

2017-2018-окуу жылында Ата-Энелер комитетинин торайымы:

Эсенгулова Назира Дуйшонкуловна.

"Ынтымак" кам коруу кенешинин торайымы:

Тентекова Наргиза Жакыпбековна

"Ынтымак" кам коруу кенешинин эсепчиси:

Муканбетова Мээрим Орозбековна

"Ынтымак" кам коруу кенешинин мучолору:

Шамбетова Айнура

Үкүбаева Айжан

2016-2017-окуу жылында Ата-Энелер комитетинин торайымы:

Эсенгулова Назира Дуйшонкуловна.

"Ынтымак" кам коруу кенешинин торайымы:

Бакирдинова Нурзада Женишбековна

"Ынтымак" кам коруу кенешинин эсепчиси:

Убайыс кызы Бактыгуль.

"Ынтымак" кам коруу кенешинин мучолору:

Кадыкеева Гульнар

Молдогазиева Назгуль

2015-2016-окуу жылында Ата-Энелер комитетинин торайымы:

Эсенгулова Назира Дуйшонкуловна.

"Ынтымак" кам коруу кенешинин торайымы:

Сакыева Азимкул Качкынбаевна.

"Ынтымак" кам коруу кенешинин эсепчиси:

Убайыс кызы Бактыгуль.

"Ынтымак" кам коруу кенешинин мучосу:

Шайымбетова Кайыркуль Султанбаевна.