ДОЛБООРЛОР

ДОЛБООРЛОР

1.2015-жылы К.Эшенкулов атындагы жалпы билим беруу мектебинин ичуучу таза суу жана мектеп алма багын калыбына келтируу боюнча долбоор ишке аша баштады. Кумтор Өнүктүрүү Фондусу тарабынан каржыланып жатат. Подрядчик ОсОО "Бурвод". Бүгүнкү күндө 100-120 метр казып, таза суу чыгарышты.Эми трансформатор орнотуу боюнча маселе каралууда.

2.2015-жылдын октябрь айында "Коопсуз мектеп"долбоорунун алкагында мектепте видеокамералар коюлду.Долбоорду ишке ашырууга айыл окмоту комок корсотту.

3.2015-жылдына сентябрь айында "Кагазсыз мектеп"долбоору ишке ашырылып, "Steps to Success"-"Ийгиликке кадамдар" коомдук бирикмесинин жетекчиси Салтанат Эркимбаева жана тренер Тынчтыкбек Жанадыловдор мектепке сайт ачып,мугалимдерди сайт менен иштоого уйротуп,азыркы кунго чейин жардамдарын берип,уйротуп келе жатат.

4. 2015-жылдын сентябрь айынан бери билим алуудагы информациялык технологиялардын жаны мумкунчулугу тузулуп, биздин мектепте "Алиппе ТВ" санариптик билим беруу телекорсотуусу ачылды. Бул боюнча мамлекеттик стандарттын алкагында тузулгон программа боюнча даярдалган телесабактар отулуудо.

5."TEA"программасынын женуучусу , англис тили мугалими Кабашова А. Америка элчилигине долбоор жазып , долбоордун алкагында Ысык-Кол районунун жаш англис тили мугалимдерине "Сабакта жаны технологияны пайдалануу" темасында тренинг отууну пландаштырууда. Гранттын суммасы 4845доллар.