ЖАЛПЫ (ТОЛУК) БИЛИМ БЕРҮҮ (10-11 класстар)

Календардык план матем 11кл.docx
Тарбия иши-2017.docx
10класс-беги.docx