МЕТОД.БИРИКМЕЛЕР

2020-2021-окуу жылындагы усулдук бирикмелердин тизмеси:

"Сабат" усулдук бирикмеси:

Башчысы: Токтомамбетова А.

Мүчөлөрү:

Кабашева А.

Джумабекова Г.

Дуйшеева М.

Орузбекова Г.

Байбосунова К.

Аламанова Г.

Бактыбек кызы К.

Джамакеева А.

Тимур кызы Р.

Абдраева Ж.

"Интеграл" усулдук бирикмеси:

Башчысы: Абдыраимова М.

Мүчөлөрү:

Абирова А.

Бейшембиева К.

Жунусов Б.

Акымбаев Н.

Байбосунова К.

Ашырова Э.

Дюшембиева Р.

Мамбетова К.

"Биосфера" усулдук бирикмеси:

Башчысы:Муканбетова Д.

Мүчөлөрү:

Мамбетов Т.

Асанбаева А.

Тентиева Н.

Ногойбаев Т.

Анапияева А.

Аскарбекова В.

Белек у.А.

Алагозов Э.

Болот у. К.

"Башат" усулдук бирикмеси:

Башчысы: Тентиева Н.

Мүчөлөрү:

Абрахманова Р.

Бакаева Г.

Касымакунова К.

Токтомамбетова Б.

Мусуралиева Г.

Баякунова Н.

Садыкова Н.

Мамырова Б.