МЕТОД КЕҢЕШМЕ

2015-2016-окуу жылына карата Усулдук Кенештин планы .

Усулдук Кенештин планы.docx

Усулдук кенештин жетекчиси: Мамбетов Т.К.

катчысы: Өмүралиева Р.И.

Калыгул Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби

Усулдук Кеңештин 2015-2016 – окуу жылынын

1-чейрегине карата жүргүзүлгон иштеринин б а я н д а м а с ы

2 0 1 5

Жаңы окуу жылына карата иш-планды иштеп чыгуу үчүн мурдагы курамдын мүчолорү менен

Жарантаануу мугалими Т.Мамбетовго тапшырма берилди. 11-сентябрда откон педагогикалык

Кеңешмеде усулдук кеңешменин курамы озгортүлүп, анын курамына 9 мугалим кирди.

Кеңешменин торайымы-Абдрашитова Ардак, мектеп директору, билим берүүнүн отличниги

жетекчиси-Мамбетов Талайбек Керимбекович,соцпедагог, жарантаануу мугалими, билим

берүүнүн мыктысы; катчысы- Омүралиева Рыскүл Исамүдүновна, “Биосфера” усулдук

бирикмесинин жетекчиси; мүчолорү: Жунусов Болотбек Асанович, окуу болүмүнүн башчысы;

Токтомамбетова Гүлипа Сабырдиновна, насаатчы, кыргыз тили жана адабияты мугалими,

билим берүүнүн мыктысы, Абдрахманова Рахат Арыкбаевна,насаатчы, башталгыч класс

мугалими; Кабашова Айна Абыкеевна, “Сабат” усулдук бирикмесинин жетекчиси, англис тили

мугалими, билим берүүнүн мыктысы; Абирова Алтынкүл Алсеитовна, математика мугалими,

билим берүүнүн отличниги; Абдыраимова Мира, “Интеграл” усулдук бирикмесинин

жетекчиси,математика мугалими шайланып бекитилди. Усулдук Кеңешменин жылдык планы

талкууланып, озгортүүлор менен бекитилди. Жаңылык иретинде Педагогикалык Устакана

түзүү планга киргизилди. “Мыкты мугалим”, “Мыкты окуучу” сынактарынын жобосун иштеп

чыгуу боюнча кенеш мүчолорүно тапшырма берилип, кийинки кезектеги отурумда бекитилмей

болду. Ар бир мүчого милдеттер болүштүрүлүп берилди.

2015-2016-окуу жылына карата Усулдук Кенештин курамы:

2015-2016-окуу жылына карата Усулдук Кенештин планы .

Усулдук кенештин жетекчиси: Мамбетов Т.К.

катчысы: Өмүралиева Р.И.

Калыгул Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектеби

Усулдук Кеңештин 2015-2016 – окуу жылынын

1-чейрегине карата жүргүзүлгон иштеринин б а я н д а м а с ы

2 0 1 5

Жаңы окуу жылына карата иш-планды иштеп чыгуу үчүн мурдагы курамдын мүчолорү менен

Жарантаануу мугалими Т.Мамбетовго тапшырма берилди. 11-сентябрда откон педагогикалык

Кеңешмеде усулдук кеңешменин курамы озгортүлүп, анын курамына 9 мугалим кирди.

Кеңешменин торайымы-Абдрашитова Ардак, мектеп директору, билим берүүнүн отличниги

жетекчиси-Мамбетов Талайбек Керимбекович,соцпедагог, жарантаануу мугалими, билим

берүүнүн мыктысы; катчысы- Омүралиева Рыскүл Исамүдүновна, “Биосфера” усулдук

бирикмесинин жетекчиси; мүчолорү: Жунусов Болотбек Асанович, окуу болүмүнүн башчысы;

Токтомамбетова Гүлипа Сабырдиновна, насаатчы, кыргыз тили жана адабияты мугалими,

билим берүүнүн мыктысы, Абдрахманова Рахат Арыкбаевна,насаатчы, башталгыч класс

мугалими; Кабашова Айна Абыкеевна, “Сабат” усулдук бирикмесинин жетекчиси, англис тили

мугалими, билим берүүнүн мыктысы; Абирова Алтынкүл Алсеитовна, математика мугалими,

билим берүүнүн отличниги; Абдыраимова Мира, “Интеграл” усулдук бирикмесинин

жетекчиси,математика мугалими шайланып бекитилди. Усулдук Кеңешменин жылдык планы

талкууланып, озгортүүлор менен бекитилди. Жаңылык иретинде Педагогикалык Устакана

түзүү планга киргизилди. “Мыкты мугалим”, “Мыкты окуучу” сынактарынын жобосун иштеп

чыгуу боюнча кенеш мүчолорүно тапшырма берилип, кийинки кезектеги отурумда бекитилмей

болду. Ар бир мүчого милдеттер болүштүрүлүп берилди.