НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

насаатчылар.docx

2015-2016-окуу жылында К.Эшенкулов атындагы орто мектебинин жаш кадрларына төмөндөгүдөй насаатчы мугалимдер бекитилген:

2016-2017-окуу жылында К.Эшенкулов атындагы орто мектебинин жаш кадрларына төмөндөгүдөй насаатчы мугалимдер бекитилген:

Насаатчылар планы.doc