НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим беруу мектеби

Адрес: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу,

Ысык-Кол району, Тору-Айгыр айылы,

Кентибаев кочосу №7 . 722121

тел: +996 3943 59151,59120

e-mail: gulbarchyn@emektep.info

website: toruaigyr.emektep.info

Жунусов Б.

Директор

bolotzunusov84@gmail.com

Акымбаев Н.

окуу болум башчысы

nyrbek585@gmail.com

Анапияева А.

тарбия иштери боюнча уюштуруучу

anapiaevaajzada8@gmail.com

Талантбек кызы Элизат .

катчы

talantbekkyzyelizat@gmail.com

Мектеп миссиясы:

“К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим беруу мектеби- жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо”