АДМИНИСТРАЦИЯ

Жунусов Болотбек Асанович

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин мүдүрү

Анапияева Айзада Тагайболотовна

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин тарбия жана уюштуруу иштери боюнча мүдүрдүн орун басары

Акымбаев Нурбек Токбаевич

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин окуу болүм башчысы

Байбосунова Көйкөл Керимбековна

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин соцпедагогу