МЕКТЕП РЕЖИМИ

Ысык-Кол райондук билим беруу болумунун 28-август 2017-жылындагы

№ 24 буйругун жетекчиликке алуу менен буйрук кылам:

2017-2018-окуу жылы учун иштоо регламенти

томонку тартипте бекитилсин:

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим уюмдары жонундогу жалпы Жобонун, Санэпидемстанциясынын нормалары, Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин иштоо регламенти жонундогу корсотмосунун, мектептин Уставынын жана окуучулар учун ички эрежелердин негизинде тузулду.

Окуу жылы:

I. 1-класс – 33 окуу жумасы;

2-4-класстарда – 34 окуу жумасы;

5-11-класстар – 34, 36 окуу жумасы;

II. I чейрек: 2017-жылдын 1-сентябрынан, 2017-жылдын 31-октябрына чейин.

Кузгу каникул 8 кун: 2017-жылдын 1-ноябрдан, 2017-жылдын 8-ноябрына чейин;

II чейрек: 09.11.2017-ж.- 29.12.2017-ж. чейин

Кышкы каникул: 12 кун: 30.12.2017-ж. – 10.01.2018-ж. чейин;

1-класстар учун кошумча каникул: 2018-жылдын -6-февралынан 12-февралга чейин.

III чейрек: 2018-жылдын 11-январынан 2018-жылдын 20-мартына чейин.

Жазгы каникул: 10 кун: 2018-жылдын 21-мартынан 2018-жылдын 30-мартына чейин;

IV чейрек: 2018-жылдын 31-мартынан 2018-жылдын 24-майына чейин

Окуу жылын аяктоо:

25-май 2018-жыл

III. Башталгыч класстар беш кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

Ысык-Кол райондук билим беруу болумунун 20,01,2017-жылдагы №2 буйругунун негизинде 2016-2017-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынан баштап 5-8,10-11 класстардын окуучулары үчүн беш кундук окуу жума, 9- класстар учун алты кундук окуу жума бекитилди.

IV. Сабактын узактыгы:

даярдоо классы-35 минута

1-класстарда - 40 минута

2-11-класстарда – 45 минута

V. Кыргыз республикасынын Окмотунун 2011-жылдын 31-майындагы № 270 токтому менен бекитилген Билим Беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептоонун тартиби жонундогу Нускаманын 5.1. болумуно ылайык мугалимдин эмгек акысы каникул кундору сакталып турат.

VI. Эмгек тажрыйбасы 5-8-класстарда кунуно эки сааттан, 10-класстарда кунуно уч академиялык саат менен откорулот. Эмгек практикасынын тартиби мектептин педагогикалык кенешмеси менен такталат жана бекитилет.

VII. 2017-2018-окуу жылы учун сабактардын ирээти (тиркелет).

VIII. Сабактардын башталуу убактысы эртен мененки саат 8 00 до башталат.

Сабактардын арасында тыныгуу убакыттары:

1-смена

1-сабак: 8 00- 8 45

2-сабак: 8 50 – 9 35

3-сабак: 9 40 – 10 25

4-сабак: 10 35 – 11 20

5-сабак: 11 25 – 12 10

6-сабак: 12 15 -13 00

7-сабак: 13 05- 13 50

2-смена

1-сабак: 13 00- 13 45

2-сабак: 13 50 – 1435

3-сабак: 14 40 – 15 25

4-сабак: 15 35 – 16 20

5-сабак: 16 25 – 17 10

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин директору: _________Жунусов Б.

Ысык-Кол райондук билим беруу болумунун 28-август 2015-жылындагы

№ 24 буйругун жетекчиликке алуу менен буйрук кылам:

2015-2016-окуу жылы учун иштоо регламенти

томонку тартипте бекитилсин:

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим уюмдары жонундогу жалпы Жобонун, Санэпидемстанциясынын нормалары, Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин иштоо регламенти жонундогу корсотмосунун, мектептин Уставынын жана окуучулар учун ички эрежелердин негизинде тузулду.

Окуу жылы:

I. 1-класс – 33 окуу жумасы;

2-4-класстарда – 34 окуу жумасы;

5-11-класстар – 34, 36 окуу жумасы;

II. I чейрек: 2015-жылдын 1-сентябрынан, 2015-жылдын 4-ноябрына чейин.

Кузгу каникулдар 5 кун: 2015-жылдын 4-ноябрынан, 2015-жылдын 8-ноябрына чейин;

II чейрек: 09.11.2015-ж.- 31.12.2015-ж. чейин

Кышкы каникул: 25 кун: 01.01.2016-ж. – 24.01.2016-ж. чейин;

1-класстар учун кошумча каникул: 2016-жылдын 8-февралынан 15-февралга чейин.

III чейрек: 2016-жылдын 25-январынан 2016-жылдын 17-мартына чейин.

Жазгы каникул: 5 кун: 2016-жылдын 17-мартынан 2016-жылдын 22-мартына чейин;

IV чейрек: 2016-жылдын 24-мартынан 2016-жылдын 27-майына чейин

Окуу жылын аяктоо:

27-май 2016-жыл

III. Башталгыч класстар беш кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

IV. Сабактын узактыгы:

даярдоо классы-35 минута

1-класстарда - 40 минута

2-11-класстарда – 45 минута

V. Кыргыз республикасынын Окмотунун 2011-жылдын 31-майындагы № 270 токтому менен бекитилген Билим Беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептоонун тартиби жонундогу Нускаманын 5.1. болумуно ылайык мугалимдин эмгек акысы каникул кундору сакталып турат.

VI. Эмгек тажрыйбасы 5-8-класстарда кунуно эки сааттан, 10-класстарда кунуно уч академиялык саат менен откорулот. Эмгек практикасынын тартиби мектептин педагогикалык кенешмеси менен такталат жана бекитилет.

VII. 2015-2016-окуу жылы учун сабактардын ирээти (тиркелет).

VIII. Сабактардын башталуу убактысы жай мезгилинде эртен мененки саат 8 00 ,кыш мезгилинде саат 830 да башталат.

Сабактардын арасында тыныгуу убакыттары:

1-смена

1-сабак: 8 00- 8 45 8 30- 9 15 2-сабак: 8 50 – 9 35 9 20– 10 05

3-сабак: 9 40 – 10 25 10 10 – 10 55

4-сабак: 10 35 – 11 20 11 05 – 11 50

5-сабак: 11 25 – 12 10 11 55 – 12 40

6-сабак: 12 15 -13 00 12 45 - 13 30

2-смена

1-сабак: 13 00- 13 45 2-сабак: 13 50 – 1435

3-сабак: 14 40 – 15 25

4-сабак: 15 35 – 16 20

5-сабак: 16 25 – 17 10

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин директору: _________Абдрашитова А.

Ысык-Кол райондук билим беруу болумунун 28-август 2016-жылындагы

№ 24 буйругун жетекчиликке алуу менен буйрук кылам:

2016-2017-окуу жылы учун иштоо регламенти

томонку тартипте бекитилсин:

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим уюмдары жонундогу жалпы Жобонун, Санэпидемстанциясынын нормалары, Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин иштоо регламенти жонундогу корсотмосунун, мектептин Уставынын жана окуучулар учун ички эрежелердин негизинде тузулду.

Окуу жылы:

I. 1-класс – 33 окуу жумасы;

2-4-класстарда – 34 окуу жумасы;

5-11-класстар – 34, 36 окуу жумасы;

II. I чейрек: 2016-жылдын 1-сентябрынан, 2016-жылдын 30-октябрына чейин.

Кузгу каникул 8 кун: 2016-жылдын 31-октябрдан, 2016-жылдын 7-ноябрына чейин;

II чейрек: 08.11.2016-ж.- 29.12.2016-ж. чейин

Кышкы каникул: 12 кун: 30.12.2016-ж. – 10.01.2017-ж. чейин;

1-класстар учун кошумча каникул: 2017-жылдын -6-февралынан 12-февралга чейин.

III чейрек: 2017-жылдын 11-январынан 2017-жылдын 20-мартына чейин.

Жазгы каникул: 10 кун: 2017-жылдын 21-мартынан 2017-жылдын 30-мартына чейин;

IV чейрек: 2017-жылдын 31-мартынан 2017-жылдын 24-майына чейин

Окуу жылын аяктоо:

25-май 2017-жыл

III. Башталгыч класстар беш кундук окуу жуктому менен иш алып барат.

Ысык-Кол райондук билим беруу болумунун 20,01,2017-жылдагы №2 буйругунун негизинде 2016-2017-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынан баштап 5-8,10-11 класстардын окуучулары үчүн беш кундук окуу жума, 9- класстар учун алты кундук окуу жума бекитилди.

IV. Сабактын узактыгы:

даярдоо классы-35 минута

1-класстарда - 40 минута

2-11-класстарда – 45 минута

V. Кыргыз республикасынын Окмотунун 2011-жылдын 31-майындагы № 270 токтому менен бекитилген Билим Беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептоонун тартиби жонундогу Нускаманын 5.1. болумуно ылайык мугалимдин эмгек акысы каникул кундору сакталып турат.

VI. Эмгек тажрыйбасы 5-8-класстарда кунуно эки сааттан, 10-класстарда кунуно уч академиялык саат менен откорулот. Эмгек практикасынын тартиби мектептин педагогикалык кенешмеси менен такталат жана бекитилет.

VII. 2016-2017-окуу жылы учун сабактардын ирээти (тиркелет).

VIII. Сабактардын башталуу убактысы эртен мененки саат 8 00 до башталат.

Сабактардын арасында тыныгуу убакыттары:

1-смена

1-сабак: 8 00- 8 45

2-сабак: 8 50 – 9 35

3-сабак: 9 40 – 10 25

4-сабак: 10 35 – 11 20

5-сабак: 11 25 – 12 10

6-сабак: 12 15 -13 00

7-сабак: 13 05- 13 50

2-смена

1-сабак: 13 00- 13 45

2-сабак: 13 50 – 1435

3-сабак: 14 40 – 15 25

4-сабак: 15 35 – 16 20

5-сабак: 16 25 – 17 10

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин директору: _________Жунусов Б.