ОЛИМПИАДА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

Олимпиада акыркы 5жыл(2017-2022-жж.)

Мектептин жетишкендиктери:

2008-ж.- мат б-ча 1 окуучу райондук олимп. 1-орун, областтан Ардак грамота менен сыйланган.

2010-ж. - мат б-ча 1 окуучу райондук олимп. 1-орун, областтан Ардак грамота менен сыйланган.

2011-ж. - мат б-ча 1 окуучу райондук олимп. 1-орун, областтан Ардак грамота менен сыйланган.

2012-ж. -. мат б-ча 1 окуучу райондук олимп. 1-орун, областтан -3-орун.

2015-ж. -англис тили б-ча 1 окуучу райондук олимп. 1-орун, областтан -3 –орун

2016-ж. -англис тили б-ча 1 окуучу райондук олимп.3-орун., орус тили б-ча 1окуучу райондук олимп.3-орун, география б-ча 1окуучу райондук олимп. 1-орун,облустук олимп. 1-орун, респ. олимп. 3-орун

олимпиаданын женуучулору.docx