ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ

текстовой 2016-2017.doc
монит.б-ча маалымат.doc

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинин 2014-2015-окуу жылы боюнча маалымат, мониторинг

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү

мектебинде 2014-2015-окуу жылынын IV чейрегинде 450/220 окуучу билим алып, анын ичинен

отличник -23/18

ударник -96/71

өздөштүрүү проценти 29%ды түздү.

Өздөштүрүү мониторинги

Мектеп директору: Абдрашитова А.

Окуу бөлүм башчысы: Жунусов Б.