"Алиппе ТВ" биздин мектепте

Дата публикации: Sep 17, 2015 7:28:47 AM

Билим алуудагы информациялык технологиялардын жаны мумкунчулугу тузулуп, биздин мектепте "Алиппе ТВ" санариптик билим беруу телекорсотуусу ачылды. Бул боюнча мамлекеттик стандарттын алкагында тузулгон программа боюнча даярдалган телесабактар отулуудо.