Дублерлор куну

Дата публикации: Oct 26, 2015 9:4:31 AM

К.Эшенкулов атындагы жалпы орто билим беруу мектебинде 2015-жылдын 2-октябрында мектептин уюштуруучусу менен бирдикте парламенттин мучолору дублерлор кунун откозушту. Дублерлор предметтик мугалимдер менен байланышып тузулгон пландары менен ар бир предмет боюнча сабактарын отушту.