"Жаңы технологияларды колдонуу менен окуучулардын билим сапатын жакшыртуу"

Дата публикации: Nov 01, 2016 5:27:4 PM

2016-2017-окуу жылынын 27-октябрында мектепте план боюнча райондук масштабдагы "Жаңы технологияларды колдонуу менен окуучулардын билим сапатын жакшыртуу" темасында семинар болуп өттү.Семинарга Ысык-Көл райондук Билим Берүү бөлүмүнүн башчысы жетектеген райондук мектептердин мүдүрлөрү,орун басарлары катышышты. Бардык пландалган ачык предметтик сабактар, ачык тарбиялык сааттар "Билим ТВ"каналын, интерактивдүү доскаларды, проекторлорду колдонуп өтүлдү.Ошону менен бирге "Өзүн-өзү башкаруу структурасынын"(мектептин парламентинин) иши менен таанышышты да, "Инсан жана тарых"деген драма, "Эне тилим-эне сүтүм" деген темада көркөм окуу жана чакан концерт менен аяктады. Келген коноктор семинар жогорку деңгээлде уюштурулуп жакшы өткөндүгүн айтып кетишти.

Альбомго шилтеме:https://goo.gl/photos/Bhcqo97siGZey2ma7