К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинде "Улуттук адабият күнүнүн" белгилениши

Дата публикации: Mar 24, 2021 5:34:11 AM

"Улуттук адабият күнүнө" карата тарбия сааттар өтүлдү, сүрөт көргөзмөсү, адабий китептердин көргөзмөсү уюшулду, ошондой эле атайын программадагы иш чара уюшулду