Манас айтуу

Дата публикации: Feb 27, 2018 10:56:29 AM

2017-2018-окуу жылынын февраль айында "Манас" айлыгы жарыяланып, 1-4 класстар арасында манас айтуу боюнча сынак өтүлдү. Бул сынакка 33окуучу катышты. Женүүчулөр мактоо баракчасы менен сыйланышты.