"Манас" күнүнүн белгилениши

Дата публикации: Mar 24, 2021 5:15:41 AM

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим берүү мектебинде "Манас" күнүнө карата тарбия сааттар өтүлүп, дубал газеталар чыгарылып, улуттук оюндар уюшулду