НВП

Дата публикации: Feb 22, 2016 6:4:52 AM

К.Эшенкулов атындагы Тору-Айгыр жалпы орто билим беруу мектебинин 10-11-класстарынын окуучуларынын Балыкчы шаарындагы аскердик болукто аскердик башталгыч тарбия беруу боюнча биргелешип жургузушушкон иш аракеттери.