Электрондук онлайн тест алуу

Дата публикации: Feb 27, 2018 10:48:24 AM

Окуучулардын билим сапатын көтөрүү максатында электрондук тесттер киргизилип, 5-11 класстардан онлайн тесттер алынып жатат. Негизги 10 предмет боюнча алынууда.

1.Математика

2.Кыргыз тил

3.Тарых

4.География

5.Физика

6.Химия

7.Орус тили

8.Биология

9.Англис тил

10.Информатика